RK Slovenije
Območno združenje Kranj

RKS OZ KRANJ

Bleiweisova 16
4000 Kranj

Tel.:  (+386) 04/20 18 672

                    04/20 18 670

E-pošta: ozrk.kranj@siol.net

Upravljanje piškotkov

Številka TRR. 07000-0000100776
Gorenjska banka d.d., Kranj
Davčna št.: SI32557698 (davčni zavezanec)
Matična št.: 5146402

Uradne ure:

Ponedeljek: 8.00 do 16.00

Torek: 8.00 do 14.00
Sreda: 8.00 do 15.00

Četrtek: 8.00 do 14.00
Petek:    8.00 do 12.00

Skladišče
- ponedeljek od 14.30 do16.30
- sreda          od  9.00 do 12.00

Lokacija: Gregorčičeva 10 - parkirišče Stara Sava

HUMANITARNA AKCIJA "POMAGAM ANI" ZAKLJUČENA

Kranj - 22. avgust 2016

Humanitarna akcija "POMAGAM ANI", ki smo jo začeli v mesecu juniju in končali 31.7.2016 je uspešno zaključena. Z akcijo smo zbirali sredstva za Ano, ki ima cerebralno paralizo, a kljub temu išče svojo prihodnost v življenju. Lahko se giblje le z električnim invalidskim vozičkom. Zato je odvisna od družine, prevozov, skratka od pomoči drugih. Rabljen osebni avto bi radi zamenjati z rabljenim kombijem, ki bi omogočal njene prevoze, kar pa je za družino prevelik zalogaj.

V humanitarni akciji so nam izdatno pomagali regijski mediji: Gorenjski Glas, Gorenjska televizija, Radio Kranj, Radio Gorenc, Radio Sora, žal pa nacionalni mediji omenjene akcije niso prepoznali kot zanimive in o njej niso poročali. Hkrati so nam pomoč izkazala tudi telekomunikacijska podjetja, operaterji, ki za uporabo delovanja sistema SMS sporočil niso zahtevali nobenih nadomestil, ampak so vsa prejeta sredstva namenili humanitarni akciji ( Telekom Slovenije, Si.Mobil, Telemach, Izimobil ). Prav tako smo pri obveščanju uporabili našo spletno stran www.kranj.ozrk.si in mestno oglasno desko, kjer smo obveščali zainteresirano javnost.

Velika zahvala gre tudi Krajevnim organizacijam Rdečega križa Območnega združenja Kranj, ki so številno darovala lastna sredstva. V akcijo so se vključili naslednji KORKi: Predoslje, Center, Podbrezje, Bitnje, Vodovodni stolp, Čirče, Duplje, Žabnica, Struževo, Kokrica, Bela-Bašelj, Hotemaže-Olševek, Primskovo, Voglje, Trstenik, Cerklje, Orehek, Preddvor, Kokra, Goriče, Zalog, Šenčur, Hrastje-Prebačevo in Naklo.

Sredstva, ki smo jih zbirali s pomočjo SMS sporočil in ostalih oblik nakazil, je darovalo 214 posameznikov, 5 podjetji in 24 KORKov OZ Kranj. Skupaj smo v času trajanja humanitarne akcije POMAGAM ANI, zbrali 4161,89 €.

Vsem sodelujočim in darovalcem, se iskreno zahvaljujemo, saj smo Ani z zbranimi sredstvi in posledično nakupom rabljenega kombija, tako vsaj delno olajšali njen vsakdan.

Podeli:

BLIŽAMO SE CILJU !

Kranj – 11. julij 2016

Humanitarna akcija POMAGAM ANI je v drugem mesecu aktivnosti in še vedno zbiramo sredstva za Ano, ki ji bomo z zbranimi donacijami kupili rabljen kombi, s katerim bo postala veliko bolj mobilna.

Še vedno lahko darujete in sicer s pomočjo SMS sporočila na številko 1919 in ključno besedo ANA5, kar pomeni da boste prispevali 5 € ob vsakem poslanem sms-u. Prav tako lahko vašo donacijo nakažete na TRR RKS OZ Kranj na številko 07000-0000100776.

V prvem mesecu zbiranja sredstev, smo zbrali 4000 €, kar pomeni da smo že na pol poti. Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili vsem, ki pomagate Ani in ji boste omogočili večjo mobilnost pri njenih aktivnosti. Hkrati pa vabimo vse, da še vedno darujete in prispevate, saj bomo humanitarno akcijo zaključili konec meseca julija 2016.

Podeli:

Pomagam ANI

Kranj, 31. maj 2016

   HUMANITARNA AKCIJA – "POMAGAM ANI" !

RKS - OBMOČNO ZDRUŽENJE Kranj je eno izmed 56. območnih združenj, ki sestavljajo RKS, ki je navečja humanitarna organizacija v Sloveniji. OZ KRANJ deluje na področju šestih občin: Mestne občine Kranj ter občin Šenčur, Cerklje, Naklo, Preddvor in Jezersko. Naša glavna naloga je pomagati ljudem, ki so se znašli v stiski. K nam se obrača vse več ljudi, ki so izgubili zaposlitev ali pa jim prihodki ne zadoščajo za najnujnejše življenjske potrebščine, po pomoč v hrani in pri plačilu položnic. Večkrat se obrnejo po pomoč tudi ljudje, ki potrebujejo različne zdravstvene pripomočke, ki so dragi in sami nimajo potrebnih sredstev za njihov nakup.

Zato v letu 2016, ko RKS obeležuje 150 letnico delovanja na Slovenskem, organiziramo humanitarno akcijo za ANO RAVLIČ iz Kranja. Ana je 18 letno radovedno dekle, ima cerebralno paralizo, a kljub temu išče svojo prihodnost v življenju tudi z rednim obiskovanjem srednje šoli Cirius v Kamniku. Ana se giblje le  z električnim invalidskim vozičkom. Zato jo morajo starši – mama Irena, vsak dan voziti do šolskega kombija pa tudi k zdravniku, na terapije itd. Vozijo jo z osebnim avtomobilom, ki pa je postal za deklico na invalidskem vozičku neuporaben. Osebni avto bi radi zamenjati z rabljenim kombijem, kar pa je zanje prevelike investicija.

Prav zato, se je družina odločila, da pomoč za Anino prihodnost poišče pri nas na Rdečem križu v Kranju. Rdeči križ Kranj v ta namen nima dovolj potrebnih sredstev, zato se obračamo na vas in vas prosimo, da pomagate družini s potrebnimi finančnimi sredstvi.  Za nakup rabljenega kombija bi potrebovali 8.000 €.

Veseli bomo vsakega zneska, ki ga boste nakazali na transakcijski račun RKS Območno združenje Kranj, št. 07000-0000100776 s sklicem 00 05-2016 in pripisom  POMAGAM ANI.

Donirate lahko tudi s pomočjo SMS sporočil, na številko 1919 in ključno besedo ANA5. Humanitarna akcija poteka v sodelovanju s podjetji Telekom, Telemach, Izimobil, Debitel in Si.Mobil, ki so se v celoti odpovedali prihodkom iz naslova SMS donacij. Vsa zbrana sredstva bomo namenili za nakup rabljenega kombija.

Pošljite sporočilo SMS s ključno besedo ANA5 na številko 1919 in prispevali boste 5 EUR za nakup rabljenega kombija za Ano.

Prispevajo lahko uporabniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije, Izimobila, Debitela,Telemacha in SiMobila.

Pravila in pogoji za sodelovanje pri storitvi SMS-donacija so objavljeni na spletni strani www.kranj.ozrk.si .

POMAGAJ HITRO IN UČINKOVITO:  POŠLJI SMS  ANA5

                                                   NA ŠTEVILKO 1919

Iskrena hvala vsem, ki boste Ani pomagali poiskati njeno bolj srečno prihodnost.

Podeli:

PRAVILA SMS Telekom

Kranj, 31. maj 2016

Pravila in pogoji uporabe storitve "SMS Donacija TELEKOM, d.d.;

- za OZRK Kranj"

Veljavnost: od 1. 6. 2016

1. Splošne določbe

Ponudnik in Organizator storitve:

RKS - Območno združenje Kranj, Bleiweisova 16, 4000 Kranj, davčna številka: SI32557698 (v nadaljevanju: organizator storitve).

Ponudnik komunikacijske poti:

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana.

Prenos SMS-sporočil poteka prek mobilnega omrežja  Telekoma Slovenije.

Pri storitvi "SMS Donacija - za OZRK Kranj" lahko sodelujete vsi naročniki/uporabniki mobilnega omrežja Telekoma Slovenije v (nadaljevanju: uporabniki), katerih mobilni telefon omogoča pošiljanje in sprejemanje kratkih tekstovnih sporočil (v nadaljevanju: SMS-ov).

Za uporabo storitve "SMS Donacija - za OZRK Kranj" ni starostnih omejitev.

Telekom Slovenije ne odgovarja za izgubo informacij ali nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe storitve in neznanja uporabnika.

Telekom Slovenije ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.

2.Definicije pojmov

Organizator storitve je po teh pravilih in pogojih uporabe: Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Kranj.

"SMS Donacija - za OZRK Kranj", je organizirana dejavnost Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Kranj, s ciljem zbiranja sredstev za nakup kombija za Ano, ki ima cerebralno paralizo.

Uporabnik po teh pravilih in pogojih je uporabnik mobilnega omrežja Telekoma Slovenije, ki je pristopil k storitvi "SMS Donacija - za OZRK Kranj", z zahtevo oz. SMS-sporočilom, ki ga pošlje na številko 1919 in vsebuje ključno besedo ANA5.

Odhodno SMS-sporočilo je SMS-sporočilo, ki ga uporabnik pošlje Telekomu Slovenije na številko 1919 in vsebuje ključno besedo ANA5 v obliki teksta. Telekom Slovenije ta SMS-sporočila uporabniku zaračuna  po veljavnem ceniku družbe Telekom Slovenije.

Dohodno SMS-sporočilo je zahvalno SMS-sporočilo, ki ga Telekom Slovenije pošlje uporabniku kot odgovor na njegovo odhodno SMS- sporočilo. Telekom Slovenije v skladu z dogovorom z organizatorjem storitve dohodno SMS-sporočilo uporabniku zaračuna po ceni, ki je določena v ceniku storitve.

Splošni pogoji uporabe elektronskih komunikacijskih storitev družbe Telekom  Slovenije,  d.  d.  (v  nadaljevanju:  SPU)  se pri  uporabi storitve

"SMS Donacija - za OZRK Kranj" uporabljajo smiselno.

3.Trajanje storitve

Storitev "SMS Donacija - za OZRK Kranj" je uporabnikom omogočena od

6. 2016 in praviloma traja do vključno 31. 7. 2016.

4.     Postopek  prijave  na  storitev  "SMS  Donacija  -  za  OZRK Kranj"

Uporabnik pošlje odhodno SMS-sporočilo s ključno besedo ANA5 na kratko številko 1919.
Uporabnik iz 1919 prejme dohodno, zahvalno SMS-sporočilo z vsebino: "Iskrena hvala za vašo pomoč."


5.Cenik storitve

Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku Telekoma Slovenije, d. d.

KLJUČNA BESEDA      NAMEN SMS SPOROČILA       CENA V €        DDV

      ANA5           Donacija - za OZRK Kranj ANA5         5           0,00 %

      ANA5           Obvestilo za OZRK Kranj                   0            22,00%

Cene vključujejo DDV.

Cene za odhodna SMS-sporočila:

vsako odhodno SMS-sporočilo uporabnika se zaračuna po vsakokrat veljavnem ceniku Telekoma Slovenije.

Cene za različna dohodna SMS-sporočila:

posredovani SMS-i se uporabniku zaračunajo 5 EUR. Naročniki Telekoma Slovenije, Mobiuporabniki:

zahvalno sporočilo pri donaciji -brezplačno posredovani SMS-i uporabniku (t. i. sistemska sporočila, Obvestilo za OZRK Kranj):
obvestilo pred začetkom oz. ob prenehanju delovanja storitve,
če storitev ni na voljo.

Na mesečnem računu Telekoma Slovenije bodo prikazani:

poslani SMS-i v sklopu ostalih SMS-sporočil,
sprejeti SMS-i ločeno, pod posebno postavko Donacije SMS.

Mobiuporabnik lahko storitev uporabljajo, dokler je stanje na Mobiračunu pozitivno in dovolj visoko. Priporočamo, da pred začetkom uporabe storitve preverijo, če je stanje na Mobiračunu dovolj visoko.

Možnost uveljavljanja potrdila o donaciji za davčno olajšavo, v skladu z veljavno zakonodajo zagotavlja organizator storitve.

Telekom Slovenije zagotavlja zanesljivo posredovanje tistih sporočil SMS, ki jih je prejel na svoj SMS center.

V primeru, da sporočilo ne doseže uporabnika, se Telekom Slovenije obveže, da bo poskušal sporočilo dostaviti še dvainsedemdeset (72) ur  po prvem poizkusu, po preteku tega roka pa Telekom Slovenije sporočilo zavrže.

V primeru, ko uporabnik poda zahtevo za storitev in ima le-ta izklopljen mobitel ali je v območju, kjer ni signala digitalnega omrežja ali ima poln predal za sporočila SMS, uporabniku storitev ponudnika izvede in se  šteje, da je ponudnik storitev opravil, Telekom Slovenije pa v tem primeru uporabniku zaračuna opravljeno storitev, hkrati pa se obveže, da bo poskušal vsebino uporabniku dostaviti.

6.Zasebnost in varstvo podatkov

RKS - Območno združenje Kranj in Telekom Slovenije se zavezujeta, da bosta skrbno in v skladu z zakonodajo varovala podatke uporabnikov in pri tem postopala v skladu z določili Zakona o varovanju osebnih podatkov.

7. Reklamacije in pomoč

Organizator storitve je odgovoren za reševanje vsebinskih reklamacij glede storitve. Uporabnik lahko reklamacije naslovi na: RKS - Območno združenje Kranj, Bleiweisova 16, 4000 Kranj, 04 201 8670, ozrk.kranj@siol.net. V kolikor se reklamacije nanašajo na ponudnika komunikacijske poti, jih mora uporabnik v skladu s SPU nasloviti na Telekom Slovenije, d.d., Služba za naročniška razmerja, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana,  v roku 15 dni od prejema računa.

organizator storitve:

RKS - Območno združenje Kranj

Podeli:

Pravila SMS Telemach

Kranj, 31. maj 2016

Navodila in pogoji uporabe storitve SMS donacija v okviru humanitarne akcije

"SMS Donacija" Telemach, d.o.o

HUMANITARNA AKCIJA POMAGAM ANI

Ti pogoji določajo način uporabe storitve SMS donacija v humanitarni akciji "SMS Donacija" "ANA5". Namen storitve SMS donacija je vsem zainteresiranim darovalcem, ki so predplačniški ali naročniški uporabniki storitev mobilne telefonije Telemacha, z vključeno možnostjo pošiljanja/prejemanja SMS sporočil, omogočiti preprost in zanesljiv način zbiranja sredstev za dobrodelen namen.

Organizator humanitarne akcije je RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OBMOČNO ZDRUŽENJE KRANJ. Organizator je odgovoren za pravilno izvedbo humanitarne akcije.

POSTOPEK

Uporabnik donira sredstva tako, da pošlje SMS sporočilo s ključno besedo "ANA5" na številko 1919 (odhodno SMS sporočilo), ki se uporabniku zaračuna po Ceniku. V primeru, da je poslano SMS sporočilo v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena ustrezno prejeto na strani Telemacha, uporabnik dobi na svoj mobilni telefon SMS sporočilo z zahvalo o donaciji  (dohodno SMS sporočilo), ki se uporabniku zaračuna po ceni določeni v pogodbi.

Donacija se naročniku obračuna na mesečnem računu, predplačniškemu uporabniku pa se odšteje od dobroimetja na predplačniškem računu. V primeru, da stanje dobroimetja ne zadošča za donacijo, donacija ni mogoča.

DAROVANA SREDSTVA

Telemach bo organizatorju humanitarne akcije, RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OBMOČNO ZDRUŽENJE KRANJ, daroval naslednja zbrana sredstva:

zbrana sredstva od poslanih SMS sporočil s ključno besedo "ANA5" na  številko "1919", ki jih Telemach obračuna po Ceniku, po odbitju DDV v skladu z zakonom, ki ureja področje davka na dodano vrednost;
zbrana sredstva plačil dohodnih sporočil, ki jih Telemach pošlje pošiljateljem v skladu z drugim odstavkom 2. člena teh navodil.

VAROVANJE ZASEBNOSTI

Družba Telemach varuje zasebnost naročnikov in uporabnikov storitev. S sodelovanjem v humanitarni akciji pod pogoji teh Navodil udeleženec dovoljuje TELEMACH-u obdelovanje posredovanih osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Zbrani bodo naslednji podatki, ki se lahko štejejo kot osebni: MSISDN številka pošiljatelja, število poslanih sporočil.

OMEJITVE

Uporabniki razumejo in se strinjajo, da v skladu z uporabljeno tehnologijo, standardi, prenosom in drugimi omejitvami, ki so glede varnosti in zanesljivosti lastni sistemu za pošiljanje SMS sporočil,  sistem za pošiljanje SMS sporočil ni absolutno varen oz. zanesljiv. Telemach ne zagotavlja uspešne dostave SMS sporočil, ali takojšnje dostave po pošiljanju, saj je dostava sporočila odvisna od dejavnikov, ki so izven nadzora Telemacha (npr. ugasnjen mobilni terminal, nedosegljivost naslovnika ipd.). Telemach se bo vsako ne-delovanje ali omejeno delovanje storitve trudil odpraviti v najkrajšem možnem času.

Uporabnik se odpoveduje vsem in vsakršnim zahtevkom za povračilo škode, ki bi nastala kot posledica uporabe sistema za pošiljanje SMS sporočil. Za prenos SMS sporočil se smiselno uporabljajo splošni pogoji poslovanja oz. uporabe, ki se nanašajo na nudenje elektronskih komunikacijskih storitev Telemacha.

REKLAMACIJE

Telemach vodi  morebitne reklamacijske in druge postopke v zvezi z delovanjem elektronskega komunikacijskega omrežja in zaračunavanjem SMS sporočil v skladu splošnimi pogoji poslovanja oz. uporabe, ki se nanašajo na nudenje elektronskih komunikacijskih storitev Telemacha. Reklamacije morajo biti v pisni obliki in poslane Telemachu, najkasneje v roku 15 dni od prejema računa oz. 15 dni od reklamacijskega dogodka, če gre za predplačniške uporabnike.

 SPREJEM POGOJEV

Vsak sodelujoči s sodelovanjem v teh humanitarni akciji sprejema pravila in pogoje teh Navodil.

 

Podeli:

RK Slovenije - Aktualno

Četrtek, 3. november 2016

Vlada umaknila obravnavo Zakona o tujcih

Nedelja, 6. november 2016

Zmaga na vsak način

Petek, 28. oktober 2016

Teden solidarnosti 2016

Znamka Aplikacija Daruj kri Telekom Slovenije Canon Revoz BESSY Anonimna e-prijava nasilja v družini Lek Pošta Slovenije NLB KRKA Tuš SKB NLB Vita Unicredit bank Luka Koper Si.mobil Petrol Mercator BSH BTC SAZAS Geoplin Medis MINT mitja Stopimo skupaj MDDSZ Sklad

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

OZRK Kranj